top of page

SONEN /// 1.Joh 5:12

Far sitt bibelvers er dette: «Den som har Sonen, har livet.» Det må være på nynorsk, og far er veldig glad i det verset...

Bestillingen av dette typografiet ble gjort omtrent ved bruk av disse ordene – uttalt under den ukentlige joggeturen rundt Stokkelandsvannet sammen med min faste makker. Uten for mange detaljer satte tankene og den kreative prosessen i gang, en kjølig søndagskveld i oktober 2014. Jeg assosierte dette ordet til noe som kronologisk ligger langt tidligere i NT; nemlig Jesu dåp – dette var min første innskylelse da jeg hørte verset, og når jeg leste 1.Joh 5:11 i kontekst den samme kvelden, så ble det tydelig (for meg hvertfall) at dåpen henger som en åpenbar referanseramme: Vitnemålet om Sonen «Kven andre vinn over verda enn den som trur at Jesus er Guds Son? Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vatn og blod. Ikkje berre med vatnet, men med vatnet og blodet. Og Anden sjølv er vitne, for Anden er sanninga. Så er det tre som vitnar: Anden og vatnet og blodet, og desse tre seier det same. Vi godtek vitnemål frå menneske, men Guds vitnemål er sterkare. For dette er Guds vitnemål: Han har vitna om sin eigen Son. Den som trur på Guds Son, har vitnemålet i sitt indre. Men den som ikkje trur Gud, har gjort han til løgnar, fordi han ikkje har trudd Guds eige vitnemål om sin Son. Og dette er vitnemålet: Gud har gjeve oss evig liv, og dette livet er i hans Son. Den som har Sonen, har livet. Den som ikkje har Guds Son, har ikkje livet.»

I dåpen trer Jesus inn i sin tjeneste gjennom vannet, og Ånden (duen) er vitne til Guds eget sterke vitnemål: «Du er Son min, som eg elskar, i deg har eg mi glede.» (Lukas 3:22)

I det føste kapittelet i Johannesevangeliet v.32-34 blir dåpen skildret på følgende vis: Og Johannes vitna og sa: «Eg såg Anden dala ned frå himmelen som ei due, og Anden vart verande over han. Eg visste heller ikkje kven han var, men han som sende meg for å døypa med vatn, han sa til meg: Den du ser Anden dala ned over og bli verande over, han er den som døyper med Den heilage ande. Og eg har sett det, og eg har vitna: Han er Guds Son.»

Min bønn er at også dette bildet skal sammen med Ånden vitne om Han som er og gir Livet – Jesus Kristus, Guds sønn. - Joz

SE OGSÅ
ARKIV
bottom of page