top of page

I MORS LIV /// Jeremia 1:5

Etter å ha sett dokumentaren om Børre Knudsen «En prest og en plage», satt jeg igjen med blandede følelser og mange tanker i hodet. Blant annet meldte det seg et sterkt ønske om å formidle noe sant og viktig hva angår livets verdi. «I MORS LIV» ønsker å sette fokus på hva som "lever i mors liv" i kontrast til hva som "passer i mors liv". Jeg ville så gjerne skape et bilde som var preget av omsorg, varme og liv, som kunne sette kampen for det ufødte barnet i et litt annet lys enn det "mørkemann-stempelet" som Børre Knudsen fikk. Jeg hører mange si at de er enige med Børre Knudsen i sak, men uenige i virkemidlene – Jeg har sikkert sagt noe lignende selv… men jeg må ærlig innrømme at jeg tror det er Børre Knudsen som virkelig har grepet (og blitt grepet) av hva saken angår. Hadde vi vært enige i sak, så hadde kanskje ingen virkemidler vært for drastiske… Jeg vil la bildet tale for seg selv, men siden dette er ment å være et bidrag til minne om Børre Knudsen, så håper jeg at flere vil oppdage det klare blikket til høyre, som har sett realiteten og ikke snudd seg i avmakt. Børre Knudsen feller en tåre, mens han ser på det liv som befinner seg på et av de mest sårbare stedene et menneske kan befinne seg: I MORS LIV. Skjegget til Børre Knudsen står i mitt bilde også i forbindelse med henvisningen til profeten Jeremia som skal ha cred for teksten! Jeg tror Børre Knudsen sitt ettermæle vil vise at han var en profetisk skikkelse og røst i vår tid. Hvordan vi kan la oss utfordre av Børre Knudsen sitt liv og engasjement, er opp til den enkelte. Jeg lyser fred over hans minne. - Joz

SE OGSÅ
ARKIV
bottom of page