top of page

SKATTEN I LEIRKRUKKER /// 2.Kor 4

Et slags selvportrett. Jeg hadde tenkt å lage et typografi med det bibelske motivet av at vi har en skatt i en sprukken leirkrukke. Dette motivet tegnes opp for oss i 2.Kor 4, og har en viss resonans tilbake til ordene Jeremia fikk om leiren i pottemakerens hånd (Jer.18). Jeg visste ikke helt hvor det bar, men jeg visste at dette var viktige ord for meg akkurat nå. Mens jeg hadde dette i tankene fikk jeg en melding fra en jeg kjenner. Hun tenkte på meg og familien min og ville dele et dikt som hadde betydd mye for henne.

Tittelen var Overgivelse, fra Margareta Melin i boka «Å være den jeg er» (Luther forlag 1995) Her er diktet:

DU som ville mitt liv og har skapt meg etter din vilje, alt i meg kjenner du. Du omgir det med ømhet, det svake så vel som det sterke, det syke så vel som det friske. Derfor overgir jeg meg til deg uten frykt og forbehold. Som et leirkar stiller jeg meg i dine hender. Fyll meg med ditt gode så jeg blir til velsignelse. Jeg priser din visdom, du som tar til deg det svake og skadede og legger din skatt i skjøre leirkar. _ Det ble en sterk opplevelse for min egen del å få disse ordene, og kanskje andre og vil kunne finne trøst og mot i diktet så vel som mitt bilde. - Joz

SE OGSÅ
ARKIV
bottom of page