top of page

OMVENDELSE /// Matt 4:17

PERSONLIG – noe av det mest givende og utfordrende med BibelTypografi , er når jeg får i oppdrag å lage et bilde med et bibelvers som åpenbart betyr veldig mye for den som bestiller. For noen uker siden ble noen av mine bilder solgt til inntekt for Åpne Dører under Ungdomskonferansen Uanz . En deltaker var på nippet til å kjøpe det ene av de to store lerretene. Men han visste godt hvilket vers han egentlig ønsket seg mest; det bibelverset som hadde vekket en umotivert og opprørsk konfirmant til å bli interessert i dette med Jesus, og etterhvert bli en etterfølger. Jeg satt og jobbet med et bilde med utgangspunkt i UanZ, der jeg kretset rundt dåpens vann og døperen Johannes sitt kall til folket om å vende om, eller «komme tilbake». Min navnebror (døperen) hadde ikke tilfeldig plassert seg ved Jordanelven, der folket mange generasjoner tidligere hadde inntatt Guds lovede land etter 40 års prøvelser og opprør i ørkenen – Da de endelig fikk gå over Jordan var det ingenting annet enn Guds løfter som gjaldt, og alt var nåde. Døperen sitt kall til omvendelse var en invitasjon til å få en ny start. Så kom bestillingen: Matteus 4:17 - Fra da av begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er kommet nær!» Det var facinerende å få et slikt vers, og jeg lurte selvsagt på hvilken historie som lå bak dette. Det var også spennende å se dette verset i forlengelse av de motivene jeg allerede var i gang med å formidle i det bildet jeg hadde begynt på - «Fra da av» plasserer verset til tiden etter at Jesus ble døpt av Johannes, og de påfølgende 40 dagers prøvelser i ødemarken. Jesus sluttet seg på sett og vis til døperens forkynnelse da han fra da av begynte å forkynne «Vend om, for himmelriket er kommet nær!» På konfirmantweekenden for en del år siden, så hadde dette verset altså blitt trukket ut av en krukke under en bønnevandring – og tenåringen som tidligere den samme dagen hadde vært et forstyrrende element, nå plutsselig ble interesssert. Omvendelsen fulgte som en konsekvens i forlengelsen, og ledet til etterfølgelse og tro. «Det var gjennom dette verset Gud/DHÅ viste meg at jeg var på rett sti da jeg hadde valgt å konfirmere meg i kirken. Dett ble et vendepunkt for meg og første gang jeg husker at DHÅ møtte meg.» Hvordan tar en fatt på en slik utfordring; når et vers er så personlig? Noen stikkord hjalp meg i forhold til estetikken og det åpenbart målbare: Ikke for fargesprakende, gjerne litt duse nyanser. Hele verset måtte være med. Et kors. Jeg ønsket å trekke en lang linje, og koble denne ungdommens vei til tro, til Jesu vandring inn i sitt livs kall, og la korset bli det møtepunktet som begge stiene ledet frem til. Jeg brukte et bilde jeg tok i ørkenen i Jordan for noen år siden for å koble vandringen til Jesu vandring i ødemarken. Videre plantet jeg et ikonisk kors for de som er lokalkjent på Jæren: Steinkorset på Krosshaug, som også er blitt brukt i profileringen av ungdomskonferansen UanZ. Den mest personlige detaljen i storyen er kanskje den krukka som verset ble trukket fra, som representerer et startpunkt for veien og vandringen. Det at hele teksten i bibelverset skulle være med, var også en liten utfordring. Jeg ønsket å gi det Jesus forkynte mest mulig fokus: Nemlig Jesu kall til omvendelse. Da oppplevdes de innledende ordene: «Fra da av begynte Jesus å forkynne:» litt unødvendige/forstyrrende. Løsningen ble å dele verset opp og tydelig betone hva Jesus forkynte. De innledende ordene ble derfor plassert som en kontekstuell refferanse sammen med sitat-teget øverst til venstre. Da jeg syns at bildet satte seg og ting fant sin plass, så fikk jeg en finurlig tanke da jeg så på den røde konstruksjonsbjelken som jeg tilfeldigvis hadde brukt som et bærende visuelt elemenet i komposisjonen – jeg synes at den minnet litt om en regnbue. Og i enden av denne «regnbuen» var det plassert en krukke med blant annet et bibelvers fra matt. 4:17, som skulle vise seg å være en skatt for den konfirmanten som trakk det. Tenkte jeg ville gi dere et lite vindu inn i den kreative prossessen bak dette bildet. I tillegg vil jeg med glede også si at dette 70x100 lerretet gav en pen pangegave til Åpne Dører på toppen av det dette bestillingstypografiet kostet. - Joz

SE OGSÅ
ARKIV
bottom of page