top of page

GLED DYKK ALLTID /// FIL 4:4

Det kunne vært fristende å bruke sterke farger og fremtredende gledesmarkører da jeg skulle lage dette typografiet. Men jeg valgte heller en grå glede. En glede artikulert med betong, stål, uballanse, dobbeltsyn, flekker og nynorsk. Presten i menigheten jeg tilhører påpekte en gang at det kan virke som om feiring og glede i Bibelen ikke bare er et resultat av konkrete omstendigheter, men hører til knippet av åndelige disipliner. F.eks når Paulus, midt i fengselet bryter ut: "Gled dere i Herren.» Vi ser også i det gamle testamentet hvordan høytider og feiringer hører med til et normalt liv med Gud og medmennesker, uavhengig av omstendigheter. Gleden lodder dypere, helt ned i dette at Gud sa "det var godt" det han skapte, og til håpet om full gjenopprettelse av dette gode i Jesus. Jeg snakket med ei i dag som trakk frem ordet om glede i Filippernre 4:4, som et vers som hadde gitt trøst og håp i en dyp sorg. Selv da de gode følelsene og den rosa skyen var fraværende, kunne hun glede seg… - Joz

SE OGSÅ
ARKIV
bottom of page