top of page

BEVAR HJERTET /// Ords 4:23

Dette er et ganske allment og universelt ordspråk, som har bred appell. En typisk vers som kan brukes i en konfirmasjonstale f.eks. Dette bildet er nettopp det - et godt ønske for dagens ungdom. Jeg var akkurat ferdig med konfirmasjonstiden, og jeg hadde ledet to konfirmasjonsgudstjenester i fullsatt kirke. Nå var konfirmantene ferdige med det obligatoriske opplegget. Nok et årskull stemplet ut... Igjen hang de hvite kappene, og et par gjenglemte konfirmantbibler. Når sees vi igjen? En følelse av lettelse og glede, etter en vel gjennomført konfirmasjonstid. Men også et savn. Det ble plutselig tomt... Jeg knipset et bilde av de hvite konfirmantkappene som hang i garderoben nede i kirken, og det skulle bli det ene hovedbildet som dette typografiet er bygget rundt/på. Det andre hovedmotivet er tatt langt bakfra i en hall der et stort barne-/ungdomskor sang. Full trøkk. Engelsk og greier. Publikum som var der tilstede (og særlig foreldre vil jeg tro) husker nok aller mest at scenen beveget seg fra side til side. Jeg tenkte så på denne store gjengen, som har livet foran seg som vi pleier å si (som om det de har nå ikke er et liv?) - Hvordan vil livet fare med disse? Hva skulle jeg sagt til den store gjengen hvis jeg fikk ordet? Slike ganger kommer ikke ordene så lett. Derfor er det godt å låne Salomo sine ord og komme med en oppfordring om å bevare hjertet, for livet går ut fra det. - Joz

SE OGSÅ
ARKIV
bottom of page