top of page
Til flukt /// Sal. 31

Til flukt /// Sal. 31

PrisFra kr175,00

Salmenes bok 31

Til korlederen. En salme av David.
          
     2 Herre, jeg s�ker tilflukt hos deg,
          la meg aldri bli til skamme!
          Fri meg ut i din rettferdighet!
          
     3 Vend �ret til meg,
          skynd deg og redd meg!
          V�r meg et vern, en klippe,
          en borg til frelse.
          
     4 Du er mitt berg og min borg,
          for ditt navns skyld f�rer og leder du meg.
          
     5 Fri meg fra garnet de har spent ut for meg!
          For du er min tilflukt.
          
     6 I dine hender overgir jeg min �nd,
          du l�ser meg ut, Herre, du trofaste Gud.
          
     7 Jeg hater dem som holder seg til vind og tomhet.
          Selv stoler jeg p� Herren.
          
     8 Jeg vil juble av glede over din godhet,
          for du har sett min n�d,
          du kjenner min trengsel.
          
     9 Du ga meg ikke over i fiendens h�nd,
          men f�rte meg ut i �pent land.
          
    10 V�r meg n�dig, Herre,
          for jeg er i n�d.
          �yet sl�ves av bitter sorg,
          pust og kropp svinner bort.
          
    11 Livet mitt ender i sorg,
          �rene mine i klage.
          Min styrke svikter
          p� grunn av min skyld,
          og knoklene mine svinner.
          
    12 Jeg blir til spott for fienden,
          til h�n for naboene,
          en redsel for dem som kjenner meg,
          de som ser meg p� gaten, viker unna.
          
    13 Som en d�d er jeg glemt av mennesker,
          lik et kar som er kastet bort.
          
    14 For jeg h�rer mange som hvisker
          � �, redsel p� alle kanter! �
          n�r de samler seg mot meg
          og legger planer om � ta mitt liv.
          
    15 Men jeg setter min lit til deg, Herre,
          jeg sier: �Du er min Gud.�
          
    16 Mine tider er i din h�nd,
          fri meg fra fiender som jager meg!
          
    17 La ditt ansikt lyse over din tjener,
          frels meg i din miskunn!
          
    18 Herre, la meg ikke bli til skamme,
          for jeg roper til deg.
        
          La de urettferdige bli st�ende med skam
          og g� tause til d�dsriket!
          
    19 La lepper som lyver, bli stumme,
          de som taler frekt mot den rettferdige
          med hovmod og forakt.
          
    20 Hvor stor din godhet er,
          som du har spart til dem som frykter deg!
          Rett foran mennesker har du vist din godhet
          mot den som s�ker tilflukt hos deg.
          
    21 Hos deg finner de ly
          mot menneskers overgrep.
          Du verner dem i din hytte
          mot anklagende tunger.
          
    22 Velsignet er Herren som gj�r under!
          Han viste meg miskunn i en beleiret by.
          
    23 Jeg sa i min angst:
          �Jeg er st�tt bort fra dine �yne.�
          Men du h�rte min b�nn
          da jeg ropte til deg.
          
    24 Elsk Herren, alle hans fromme!
           Herren verner de trofaste,
          men den hovmodige gir han igjen i fullt m�l.
          
    25 V�r modige og sterke,
          alle dere som venter p� Herren!

Vi har ikke mulighet for � sende FineArt i ramme, disse m� hentes.

FineArt med ramme leveres med passpartout.

bottom of page