top of page
Ingen /// Rom. 8 33-39

Ingen /// Rom. 8 33-39

PrisFra kr40,00

Paulus� brev til romerne 8.33-39

 33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. 34 Hvem kan da ford�mme? Kristus Jesus er den som d�de, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds h�yre h�nd, og han ber for oss. 35 Hvem kan skille oss fra Kristi kj�rlighet? N�d, angst, forf�lgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 36 Som det st�r skrevet:
           For din skyld drepes vi dagen lang,
           vi regnes som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss p� at verken d�d eller liv, verken engler eller krefter, verken det som n� er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det h�ye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kj�rlighet i Kristus Jesus, v�r Herre.

Vi har ikke mulighet for � sende FineArt i ramme, disse m� hentes.

FineArt med ramme leveres med passpartout.

bottom of page