Hva er da et menneske /// Sal. 8

Hva er da et menneske /// Sal. 8

PrisFra kr175,00

Salmenes bok 8

Til korlederen. Etter Gittit. En salme av David.
          
     2 Herre, vår herre,
          hvor herlig ditt navn er over hele jorden,
          du som har bredt ut din prakt over himmelen!
          
     3 Fra småbarns og spedbarns munn
          har du reist et vern mot dem som står deg imot,
          for å gjøre ende på fienden og hevneren.
          
     4 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
          månen og stjernene som du har satt der,
          
     5 hva er da et menneske – at du husker på det,
          et menneskebarn – at du tar deg av det?
          
     6 Du satte ham lite lavere enn Gud
          og kronet ham med herlighet og ære.
          
     7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk,
          alt la du under hans føtter:
          
     8 småfe og storfe i samlet flokk,
          de ville dyrene på marken,
          
     9 fuglene under himmelen og fisken i havet,
          alt som ferdes på havets stier.
          
    10 Herre, vår herre,
          hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

Vi har ikke mulighet for å sende FineArt i ramme, disse må hentes.

FineArt med ramme leveres med passpartout.