top of page
Hjemlengsel /// Joh 14.1

Hjemlengsel /// Joh 14.1

PrisFra kr175,00

Evangeliet etter Johannes 14.1-11

1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro p� Gud og tro p� meg!  2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg g�r og vil gj�re i stand et sted for dere?  3 Og n�r jeg har g�tt og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, s� dere skal v�re der jeg er.  4 Og dit jeg g�r, vet dere veien.�
     5 Tomas sier til ham: �Herre, vi vet ikke hvor du g�r. Hvordan kan vi da vite veien?�  6 Jesus sier: �Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.  7 Har dere kjent meg, skal dere ogs� kjenne min Far. Fra n� av kjenner dere ham og har sett ham.�
     8 Da sier Filip: �Herre, vis oss Far, det er nok for oss.�  9 Jesus svarer: �Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har v�rt hos dere s� lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: �Vis oss Far�? 10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gj�r sine gjerninger. 11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, s� tro det for selve gjerningenes skyld.

Vi har ikke mulighet for � sende FineArt i ramme, disse m� hentes.

FineArt med ramme leveres med passpartout.

bottom of page