top of page
Godt skapt ///1.Mos 1

Godt skapt ///1.Mos 1

PrisFra kr175,00

F�rste Mosebok 1???????
1 begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
     2 Jorden var �de og tom, m�rke l� over dypet, og Guds �nd svevde over vannet.  3 Da sa Gud: �Det skal bli lys!� Og det ble lys.  4 Gud s� at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra m�rket.  5 Gud kalte lyset dag, og m�rket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, f�rste dag.
     6 Gud sa: �Det skal bli en hvelving midt i vannet! Den skal skille vann fra vann.�  7 Gud laget hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik.  8 Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen, andre dag.
     9 Gud sa: �Vannet under himmelen skal samle seg p� ett sted! Det t�rre landet skal komme til syne.� Og det ble slik. 10 Gud kalte det t�rre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud s� at det var godt.
    11 Gud sa: �Jorden skal bli gr�nn! Gr�nne vekster skal gro p� jorden, planter som setter fr�, og frukttr�r som b�rer frukt med fr� i, av alle slag.� Og det ble slik. 12 Jorden bar fram gr�nne vekster, planter som setter fr�, av alle slag, og tr�r som b�rer frukt med fr� i, av alle slag. Og Gud s� at det var godt. 13 Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag.
    14 Gud sa: �Det skal bli lys p� himmelhvelvingen til � skille dag fra natt! De skal v�re tegn for h�ytider, dager og �r. 15 De skal v�re lys p� himmelhvelvingen og skinne over jorden.� Og det ble slik. 16 Gud laget de to store lysene, det st�rste lyset til � herske over dagen og det minste lyset til � herske over natten, og stjernene. 17 Gud satte dem p� himmelhvelvingen til � lyse over jorden, 18 til � herske over dagen og over natten og til � skille lyset fra m�rket. Og Gud s� at det var godt. 19 Og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag.
    20 Gud sa: �Vannet skal myldre av levende skapninger! Fugler skal fly over jorden, under himmelhvelvingen.� 21 Og Gud skapte de store sj�dyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger. Og Gud s� at det var godt. 22 Gud velsignet dem og sa: �V�r fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet! Og fuglene skal bli mange p� jorden.� 23 Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag.
    24 Gud sa: �Jorden skal b�re fram alle slags levende skapninger: fe, kryp og ville dyr av alle slag!� Og det ble slik. 25 Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp p� marken. Og Gud s� at det var godt.
    26 Gud sa: �La oss lage mennesker i v�rt bilde, s� de ligner oss! De skal r�de over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av p� jorden.� 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: �V�r fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal r�de over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av p� jorden.� 29 Og Gud sa: �Se, jeg gir dere alle planter som setter fr�, alle som finnes p� hele jorden, og alle tr�r som b�rer frukt med fr� i. Det skal dere ha � spise. 30 Og til alle dyr p� jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper p� jorden, alt som har livs�nde i seg, gir jeg alle gr�nne planter � spise.� Og det ble slik. 31 Gud s� p� alt det han hadde gjort, og se, det var sv�rt godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

Vi har ikke mulighet for � sende FineArt i ramme, disse m� hentes.

FineArt med ramme leveres med passpartout.

bottom of page