Alt har sin tid /// Fork.3

Alt har sin tid /// Fork.3

PrisFra kr175,00

Forkynneren 3

Alt har sin tid,
          det er en tid for alt
          som skjer under himmelen:
          
     2 en tid for å fødes, en tid for å dø,
          en tid for å plante, en tid for å rykke opp,
          
     3 en tid for å drepe, en tid for å lege,
          en tid for å rive ned, en tid for å bygge,
          
     4 en tid for å gråte, en tid for å le,
          en tid for å sørge, en tid for å danse,
          
     5 en tid for å kaste stein, en tid for å samle steiner,
          en tid for å ta i favn, en tid for å la favntak være,
          
     6 en tid for å lete, en tid for å miste,
          en tid for å bevare, en tid for å kaste,
          
     7 en tid for å rive i stykker, en tid for å sy sammen,
          en tid for å tie, en tid for å tale,
          
     8 en tid for å elske, en tid for å hate,
          en tid for krig og en tid for fred.
          
     9 Hva har den som arbeider,
          igjen for alt sitt strev?
          
    10 Jeg så det vonde strevet
          som Gud har gitt menneskene.
          
    11 Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid.
          Ja, alle tider har han lagt
          i menneskenes hjerte.
          Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort
          fra begynnelse til slutt.
          
    12 Jeg skjønte at ingen ting er bedre for dem
          enn å glede seg og nyte det gode i livet.
          
    13 For når et menneske får spise og drikke
          og har glede av alt han eier,
          er også det gitt av Gud.
          
    14 Jeg skjønte at alt Gud gjør,
          står gjennom alle tider.
          Ingen kan legge noe til,
          og ingen kan trekke noe fra.
          Gud har gjort det slik
          for at menneskene skal ha ærefrykt for ham.
          
    15 Det som skjer, har skjedd før,
          og det som skal hende, har også hendt.
          Gud søker opp igjen det som forsvant.