top of page

MISKUNNSAM /// Salme 78:38

Det finnes kanskje ikke et mer avgjørende og nådig "MEN" enn dette i salme 78 vers 38… På tross av alt det gode Gud har gjort, har vi en tendens til å miste Ham av syne. La tvilens mørke skyer forstyrre vårt syn. Glemme. Trasse. Være troløse. Forlate Guds pakt og nekte å følge Hans lov. Bomme på målet og tale mot Gud. Tvile på Han og fare med løgn… "MEN han var miskunnsam…» Det er nåde, og det er kraften som løfter oss opp og gjør at vi kan vandre videre i en sikker tro! - Joz

SE OGSÅ
ARKIV
bottom of page