top of page
Under n�de /// Rom. 6

Under n�de /// Rom. 6

PrisFra kr40,00

Paulus� brev til romerne 6

Hva skal vi da si? Skal vi fortsette � synde s� n�den kan bli enda st�rre?  2 Slett ikke! Hvordan kan vi som d�de bort fra synden, fremdeles leve i den?  3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble d�pt til Kristus Jesus, ble d�pt til hans d�d?  4 Vi ble begravet med ham da vi ble d�pt med denne d�pen til d�den. Og som Kristus ble reist opp fra de d�de ved sin Fars herlighet, skal ogs� vi vandre i et nytt liv.  5 Har vi vokst sammen med Kristus i en d�d som er lik hans, skal vi v�re ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.  6 Vi vet at v�rt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgj�res og vi ikke lenger skulle v�re slaver under synden.  7 For den som er d�d, er befridd fra synden.  8 Er vi d�de med Kristus, tror vi at vi ogs� skal leve med ham.  9 Vi vet jo at n�r Kristus er oppreist fra de d�de, s� d�r han ikke mer; d�den har ikke lenger makt over ham. 10 For d�den han d�de, den d�de han for synden, �n gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. 11 P� samme m�te skal dere regne dere som d�de for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.
I tjeneste for Gud
12 La alts� ikke synden herske i den d�delige kroppen deres, s� dere f�lger kroppens lyster. 13 Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som v�pen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som v�pen for det som er rett. For dere var d�de, men er blitt levende. 14 Synden skal ikke herske over dere, for dere st�r ikke under loven, men under n�den.
    15 Hva s�? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under n�den? Slett ikke! 16 Vet dere ikke at n�r dere g�r i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det f�rer til d�d, eller slaver under lydigheten, og det f�rer til rettferdighet. 17 Men Gud v�re takk! Dere som f�r var syndens slaver, er n� av hjertet blitt lydige mot den l�re som dere ble overgitt til. 18 Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett � 19 jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kj�tt og blod. F�r stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det f�rte bare til mer urett. Men n� skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, s� dere kan bli hellige. 20 Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rett. 21 Hva slags frukt h�stet dere da? Slikt som dere n� skammer dere over, for det f�rer til d�d. 22 Men n� er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggj�relse, og det f�rer til evig liv. 23 Syndens l�nn er d�den, men Guds n�degave er evig liv i Kristus Jesus, v�r Herre.

Vi har ikke mulighet for � sende FineArt i ramme, disse m� hentes.

FineArt med ramme leveres med passpartout.

bottom of page