top of page
L�ft blikket /// Jes. 40.12-31

L�ft blikket /// Jes. 40.12-31

PrisFra kr40,00

Jesaja 40.12-31

    12 Hvem kan m�le opp vannet i sin hule h�nd,
          m�le himmelen med utspente fingre?
          Hvem kan samle jordens st�v i et m�l,
          veie fjellene med vekt
          og haugene p� vektsk�ler?
          
    13 Hvem kan m�le Herrens �nd
          og gj�re sitt r�d kjent for ham?
          
    14 Hvem har han r�df�rt seg med
          som kunne gi ham forstand,
          l�re ham rettens vei,
          l�re ham kunnskap
          og vise vei til innsikt?
          
    15 Se, folkeslagene er
          som en dr�pe i et spann,
          som et st�vkorn p� vektsk�len
          blir de regnet.
          Se, fjerne kyster veier han som st�v.
          
    16 Selv Libanon har ikke ved nok
          og ikke dyr nok til brennoffer.
          
    17 Alle folkeslag er ingenting for ham,
          som et tomt ingenting
          regner han dem.
          
    18 Hvem vil dere sammenligne Gud med,
          hva kan dere sette opp som ligner p� ham?
          
    19 Et gudebilde?
          En h�ndverker st�per det,
          en gullsmed kler det med gull
          og smir s�lvkjeder til det.
          
    20 Et innviet morb�rtre blir valgt ut,
          et tre som ikke morkner.
          En dyktig h�ndverker letes opp,
          for det skal reises et gudebilde
          som ikke vakler.
          
    21 Vet dere ikke?
          H�rer dere ikke?
          Er det ikke fortalt dere
          fra begynnelsen av?
          Har dere ikke forst�tt det
          fra jorden ble grunnlagt?
          
    22 Han troner over jordens krets,
          og de som bor der, er som gresshopper.
          Han brer himmelen ut som et sl�r
          og spenner den ut som et telt til � bo i.
          
    23 Han lar fyrstene bli til intet,
          jordens herskere til tomhet.
          
    24 Knapt er de plantet, knapt er de s�dd,
          knapt har de sl�tt rot i jorden,
          f�r han bl�ser p� dem s� de visner
          og stormen b�rer dem bort som halm.
          
    25 �Hvem vil dere sammenligne meg med,
          hvem er jeg lik?� sier Den hellige.
          
    26 L�ft blikket mot det h�ye og se:
          Hvem har skapt alt dette?
          Han som teller stjerners h�r,
          f�rer dem ut
          og kaller dem alle ved navn.
          Hans kraft er s� stor og hans styrke s� veldig
          at ikke �n skal mangle.
          
    27 Hvorfor tenker du, Jakob,
          hvorfor sier du, Israel:
          �Min vei er skjult for Herren,
          min Gud bryr seg ikke om min rett�?
          
    28 Vet du ikke, har du ikke h�rt?
           Herren er den evige Gud
          som skapte jordens ender.
          Han blir ikke trett og ikke sliten,
          ingen kan utforske hans forstand.
          
    29 Han gir den trette kraft,
          og den som ikke har krefter,
          gir han stor styrke.
          
    30 Gutter blir trette og slitne,
          unge menn snubler og faller.
          
    31 Men de som venter p� Herren,
          f�r ny kraft,
          de l�fter vingene som �rnen,
          de l�per og blir ikke slitne,
          de g�r og blir ikke trette.

Vi har ikke mulighet for � sende FineArt i ramme, disse m� hentes.

FineArt med ramme leveres med passpartout.

bottom of page